Offerteaanvraag

Wij zijn aangesloten bij het KVGO en al onze aanbiedingen en overeenkomsten geschieden volgens de Leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie, gedeponeerd onder nummer 6/2002 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.
Een uitgebreid exemplaar wordt u op verzoek toegezonden of kunt u hier downloaden (PDF).
U vrijwaart ons in en buiten rechte tegen alle aanspraken die derden krachtens de Auteurswet 1912 of de Eenvormige Beneluxwet op de merken of enig ander industrieel eigendomsrecht jegens ons geldend kunnen maken.

U krijgt binnen 1 à 2 werkdagen reactie.
Bij bestelling krijgt u vóór productie een digitaal voorbeeld ter goedkeuring.

Om een vrijblijvende offerte aan te vragen hebben wij een paar gegevens nodig:

  • Welk textiel wilt u en hoeveel stuks?
  • Wilt u druk of borduur?
    • In geval van borduur altijd een voorbeeldje meesturen.
    • In geval van bedrukking: hoeveel kleuren, en wordt het op lichte of donkere stof gedrukt?
  • Waar komt de print (rug, borst, pocketprint, mouw, ...)?
  • Welk formaten (mogelijk wilt u hetzelfde logo voorop klein en achterop groot)?
  • Indien u zelf de goederen aanlevert, omschrijf de kleur van de goederen en de soort stof (bv. 100% polyester) .
  • Waar moet de vrijblijvende offerte naar toe?